Ondernemers niet akkoord met knip Mieënbroekstraat

10 februari 2023

Vanochtend stond er een overleg gepland met het stadsbestuur, een afvaardiging van het VIG-bestuur en meerdere ondernemers die gevestigd zijn op en rond de Mieënbroekstraat en de Zuiderring. Dit naar aanleiding van de aangekondigde knip voor gemotoriseerd verkeer in de Mieënbroekstraat en Loskaaistraat.

VIG en VKW namen tijdens de vergadering het voortouw om de vooropgestelde knip in de Mieënbroekstraat en Loskaaistraat van tafel te vegen. Zij werden daarbij gesteund door een grote afvaardiging vanuit ruim 10 lokale bedrijven.


Het stadsbestuur ging in maart 2022 aan tafel met een aantal omwonenden om het vrachtverkeer op de Mieënbroekstraat te bespreken. Pas in mei 2022 werd er een advies gevraagd aan de lokale bedrijven. De grondig gestaafde adviezen van de ondernemers, werden echter genegeerd en in juni 2022 kwam de knip aan bod op het schepencollege. Na een eerste overleg met de ondernemers - pas in september - kwam er geen verandering en besloot het college om de knip in te plannen en uit te voeren vanaf 3 maart 2023. Dit ondanks onze herhaalde adviezen:

    - Het vrachtverkeer vanuit Haven Genk werd reeds ontdubbeld
    - De kruising aan Swinnenwijerweg/Zuiderring is veel te gevaarlijk voor vrachtwagens
    - Op termijn zal het containerverkeer van Haven Genk verplaatst worden naar Port of Limburg
    - De komende doorsteek van de Henry Fordlaan naar de Mondeolaan zorgt op termijn ook voor extra ontsluiting

De lokale ondernemers hechten belang aan de verkeersveiligheid
 en bezorgdheden van een aantal omwonenden, en zijn ook bereid om mee na te denken over verbeteringen. Hierbij denken we uiteraard ook aan de zwakke weggebruiker en werknemers die per fiets naar het werk komen. Maar de voorgestelde knip voor gemotoriseerd verkeer die stad Genk wil invoeren is absoluut geen oplossing en creëert enkel een veel gevaarlijkere situatie aan de kruising van de Zuiderring en SwinnenwijerwegDenk daarbij aan de 2 zware ongevallen uit september en december, waarvan eentje met dodelijke afloop.

Vrachtwagens zijn vaak te lang voor het sorteervak en komen hierdoor dwars over de Zuiderring te staan. Daarbovenop komen de chauffeurs ook in een ernstige dodehoeksituatie waarbij ze het aankomend verkeer van de Oosterring niet kunnen inschatten. Zware ongevallen zullen hierdoor onvermijdelijk zijn.

Daarnaast moeten we vandaag concluderen dat het stadsbestuur in de meeting voornamelijk hamerde op overdreven snelheid op de Mieënbroekstraat. Een issue wat eerder niet aan bod kwam. Deze snelheid wordt echter gegenereerd door sluipverkeer van personenwagens, niet door de aanwezige vrachtwagens.

Voor VIG is het overduidelijk dat verkeersveiligheid de bovenhand moet hebben. Dé verkeersveilige oplossing volgens alle aanwezige ondernemers is om geen knip door te voeren te voeren in de Mieënbroekstraat, maar om er weldegelijk in te zetten op snelheidsverminderende initiatieven zoals drempels, versmallingen en flitspalen. Die aanpassingen halen de snelheid van de personenwagens eruit, en vermijden een zwart kruispunt aan de kruising Swinnenwijerweg/Zuiderring.

Als VIG-bestuur hopen we dat de grote vertegenwoordiging vanuit de lokale bedrijven én de gestaafde en overduidelijke conclusies het stadsbestuur doen inzien om deze knip niet door te voeren vanaf 3 maart. Een beslissing hierover valt op het aankomende schepencollege.

Uiteraard blijven we als ondernemers openstaan voor verder overleg om tot een gedragen én verkeersveilige oplossing te komen die zowel voor de omwonenden als de lokale bedrijven een vooruitgang is. Inzetten op snelheidsvermindering in plaats van de weg afsluiten is dan ook de enige logische optie.

Ook de pers was aanwezig tijdens de meeting en voorzag een interview met VIG-voorzitter Marc Warson en Mario Jordens, zaakvoerder van Gemex. Lees het hier na.

Alle nieuws