Peterschapsformule

Ieder bestuurslid (uitgezonderd de voorzitter, secretaris en vertegenwoordigers uit de Stad Genk) heeft naast de externe vertegenwoordiging in adviesraden, ook een groep van een twintigtal leden onder zijn of haar vleugels. Hij of zij fungeert als rechtstreeks aanspreekpunt voor de leden van die groep. U kunt erbij terecht voor vragen en suggesties, maar ook wanneer u een bezorgdheid wenst te uiten. Of het VIG-netwerk optimaal wilt laten renderen. Omgekeerd laten de peters de info van hun leden opstromen naar het voltallige VIG-bestuur, waar we bekijken hoe we onze leden de best mogelijke dienstverlening kunnen aanbieden.

Tweejaarlijks staat een event ook in het teken van deze peterschapsformule. De bestuursleden nodigen dan hun peterbedrijven uit voor een gezamenlijke activiteit met de andere groepen. Op die manier wil het VIG-bestuur de interactie met en tussen de leden verder versterken.