Overlegpartner Stad Genk

Dankzij de vertegenwoordiging van zowel het afdelingshoofd economie als de bedrijfscoördinator in het bestuur, behoudt de VIG de vinger aan de pols over wat reilt en zeilt binnen de Stad Genk. Anderzijds laat dit toe om de dossiers die de leden aanbelangen, op de politieke agenda te plaatsen. Met dezelfde doelstelling organiseren we ook een jaarlijks overleg tussen het VIG-bestuur en het voltallige college van burgemeester en schepenen. Ter voorbereiding van dit overleg bevragen we onze leden. Met die input trekken we naar de overlegtafel.

Daarnaast mogen we de burgemeester en schepenen ook regelmatig op de VIG-activiteiten verwelkomen, en wordt het bestuur geregeld geconsulteerd door de Stad. Belangrijke dossiers voor het bedrijfsleven worden zo vaak afgetoetst bij de VIG alvorens ze uitgewerkt worden.

Een voorbeeld hiervan is de Bedrijvengids van de Stad Genk. Na een intensieve samenwerking werd deze vorig jaar gelanceerd. U kunt deze hier raadplegen.