Belangenverdediging

Als Genkse vereniging van ondernemingen vertegenwoordigt de Vereniging Industriëlen Genk het lokale bedrijfsleven in tal van vergaderingen die het bedrijfsleven aanbelangen. Zo maakt de VIG deel uit gemeentelijke adviesraden, maar ook van andere stuur- en adviesgroepen zoals:

  • Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
  • de Stuurgroep Consortiumbewaking
  • Stuurgroep Leefmilieukwaliteit Genk-Zuid
  • Raad van Bestuur C-mine Crib

Bovendien nemen VIG bestuursleden deel aan diverse (ad hoc) werk- en projectgroepen, zoals o.m. m.b.t. het bewegwijzeringsproject, de problematiek hinderlijk parkeren vrachtwagens, etc.