Stuurgroep Leefmilieukwaliteit Genk-Zuid

Stuurgroep Leefmilieukwaliteit Genk-Zuid

In 2012 lanceerde de Stad Genk het 'E-Missieplan' met betrekking tot de milieuproblematiek op Genk-Zuid, met als finale doelstelling om de bedrijvigheid op een zowel economische als kwaliteitsvolle manier duurzaam te verzoenen met wonen in de omgeving. Actiepunten waren verder onderzoek, transparante communicatie, sensibilisering voor een gezonde levensstijl en een bronaanpak met betrekking tot uitstoot van schadelijke stoffen.

De Stuurgroep Leefmilieukwaliteit Genk-Zuid volgt deze doelstellingen op en verbindt er concrete acties aan. Zo meten ze de luchtkwaliteit op basis van verscheidene paramaters. In deze stuurgroep zetelen zowel de gemeenten, provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven, waaronder de VIG. Als VIG onderschrijven we immers het belang van een gezonde woon-en werkomgeving, én van de inspanningen die de bedrijven leveren om dit te realiseren.

Alle projecten