Consortiumbewaking

Consortiumbewaking Genk

Sinds eind 2007 is op initiatief van de VIG een collectief bewakingsproject voor de Genkse bedrijventerreinen actief. Voor de concrete uitvoering en organisatie werd na een grondige selectie geopteerd voor bewakingsonderneming Securitas, die ‘s nachts permanent aanwezig is op de bedrijvenzones van Genk .

Consortiumbewaking Genk is een combinatie van preventieve controlerondes en interventie na alarm door één of meerdere mobiele bewakingsagenten tijdens de nachturen (365/365, 7/7).

Preventieve controlerondes op een wisselend tijdstip hebben een ontradend effect. De mobiele bewakingssagenten controleren preventief de buitenzijde van gebouwen en gaan na of er geen onregelmatigheden zijn. Daarbij kunnen ze een beroep doen op de laatste technologische innovaties, want Securitas investeert voortdurend in nieuwe veiligheidstechnologieën.

Bij interventie na alarm voeren de Securitas- agenten, indien u dit wenst, naast een externe controle interne controlerondes uit. Is het een loos alarm? Dan resetten de mobiele bewakingsagenten het alarmsysteem. Bij reëel alarm verwittigen de bewakingsagenten de ordediensten en brengen u op de hoogte. De Securitas-agenten blijven op de site tot er hulp ter plaatse is.

Op dit moment zijn 85 bedrijven aangesloten bij dit project. De Stuurgroep Consortiumbewaking, samengesteld uit deelnemende bedrijven en vertegenwoordigers van de VIG, POM-Limburg, Stad Genk en de lokale politie, volgt de dienstverlening en de vorderingen van het project nauwgezet op tijdens een tweemaandelijkse vergadering.

Waarom Consortiumbewaking Genk?

 • Ervaren, trotse en betrouwbare partner Securitas
 • Maximale kwaliteit tegen minimale kosten
 • Schaalvoordelen
 • Comfortoplossingen voor medewerkers bedrijf
 • Aangepaste prijszetting op basis van eerlijke verdeelsleutel
 • Snelle interventies door permanente aanwezigheid in de bedrijvenzone
 • Meer dan 10 jaar ervaring in een groeiende Consortiumbewaking Genk
 • Centraal meldpunt
 • Hulpdiensten worden meteen verwittigd als een bepaalde noodsituatie dat vereist
 • Werkgroep die zorgt voor structureel overleg tussen betrokken partijen en samenwerking met lokale autoriteiten
 • Open Securitas-boekhouding en heldere rapportering
 • One-stop-shopping: Securitas biedt ook Technologie, Meldkamer, Safety en ICT oplossingen
 • Securitas heeft een globale/mondiale mindset en ook is zeer sterk lokaal aanwezig
 • Fiscaal aftrekbaar als beroepskost tot 120%

Deelnemen aan Consortiumbewaking Genk?

Neem dan contact op met:
Erwin Rousseau, Sales Coach Vlaanderen , erwin.rousseau@securitas.be, GSM 0477 800 768

Voor operationele doeleinden kan u ook terecht bij:
Johnny Daniëls, Branch Manager, johnny.daniels@securitasmobile.com, GSM 0477 52 09 83

Alle projecten