EnergyVille: energietechnologie in jouw bedrijfstoepassing

Energie, in al haar vormen, speelt een uitermate belangrijke rol in ons leven. Niet alleen om ons huis te verlichten, maar ook voor thermische processen als koeling of verwarming, of voor transport is energie nodig. Ons energiesysteem in haar huidige vorm staat echter voor een belangrijke uitdaging. Een blik op enkele toekomstcijfers toont ons dat we steeds bewuster om zullen moeten gaan met ons energiegebruik. Om de vraag naar energie te reduceren, een continue energiebevoorrading te garanderen en de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te limiteren, zullen meer energie-efficiënte toepassingen en technologieën hun intrede maken.

EnergyVille ondersteunt deze transitie door zowel hardware oplossingen zoals nieuwe batterijtechnologie of innovatieve zonnecellen te ontwikkelen als ‘softere’ diensten aan te bieden zoals beleidsstudies, tools en haalbaarheidsstudies. In beide gevallen is deze input Wetenschappelijk gestoeld. Ze kan rekenen op een sterke R&D basis gevormd door de onderzoekers van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt.

Deze multidisciplinaire aanpak resulteert in een duidelijke meerwaarde. Het energiesysteem van de toekomst zal niet draaien rond één specifieke technologie, maar net een wisselwerking zijn van verschillende toepassingen, en dat zowel thermisch als elektrisch. EnergyVille voert daarom op alle niveaus onderzoek, van materiaal- tot systeemniveau en over verschillende energiebronnen heen.
Zo ontwikkelen ze niet alleen efficiëntere batterijmaterialen, maar gaan ze ook kijken naar de rol van batterijen in het elektriciteitsnet. Om aan de warmtevraag te beantwoorden onderzoeken ze zowel warmtenetten, waarbij restwarmte uit industriële processen mee gebruikt kan worden om lokale wijken mee te verwarmen, als individuele componenten zoals warmteafgiftestations, thermische opslag en controlesoftware inwarmtenetwerken. Ook de wisselwerking tussen warmte en elektriciteit wordt optimaal benut in zogenaamde multi-energienetwerken.

Dankzij een state-of-the-art labo-infrastructuur kan Energyville deze hardware, software en bedrijfsmodellen daarenboven uitgebreid testen. Het creëert een ideale testomgeving om te experimenteren met toekomstgerichte energiescenario’s en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. En dit niet alleen binnen EnergyVille maar ook in samenwerking met de industriële bedrijven. Want ook voor de industrie biedt de energietransitie vele nieuwe mogelijkheden. EnergyVille ondersteunt hen hierin door technologie aan te leveren die direct ingevoegd kan worden in de producten en diensten van de bedrijven.

Interesse gewekt? Neem dan zeker eens een kijkje op de EnergyVille website

Extra: Over EnergyVille

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoeksinstituten KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het gebied van duurzame energie en intelligente energiesystemen. Hun onderzoekers bieden de industrie en de overheid expertise met betrekking tot energie-efficiënte netwerken voor een duurzame stedelijke omgeving. Dit omvat bijvoorbeeld slimme netten en geavanceerde verwarmings- en koelsystemen voor steden.

EnergyVille heeft de ambitie om een plaats te verwerven in de top 5 van Europese instituten voor innovatief energieonderzoek. In deze context was het centrum van meet af aan actief in belangrijke nationale en internationale netwerken. Het doet aan onderzoek en ontwikkeling, training en innovatieve industriële activiteiten, dit alles onder één naam en in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners.

EnergyVille wil een stuwende kracht zijn in het wetenschapspark Thor in Genk op het gebied van onderzoek, businessontwikkeling en jobcreatie. Het onderzoekscentrum wordt gesteund door de Stad Genk, de Vlaamse Regering, de Provincie Limburg, LRM, Nuhma, POM Limburg en de Europese structurele fondsen.

Alle projecten