GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening – GECORO - adviseert het college en de gemeenteraad over zaken die betrekking hebben op ruimtelijke ordening.De GECORO van Genk komt verschillende keren per jaar samen. In de meeste gevallen geeft ze advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), structuurplannen of verordeningen.

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt er ook telkens een nieuwe commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) samengesteld. De GECORO bestaat zowel uit deskundigen (op het vlak van ruimtelijke ordening) als vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen.

De VIG zetelt als één van deze maatschappelijke geledingen in deze adviesraad, met een affectief lid en een plaatsvervanger. Zo kunnen we ook in deze raad de visie van ondernemend Genk een draagvlak bieden en verdedigen.

Alle projecten