Signalisatieproject

Industriële bewegwijzering Poort Genk

In 2012 ontwikkelde het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de gemeenten Genk, Zonhoven, Opglabbeek, As, Zutendaal, Diepenbeek en Bilzen een nieuw signalisatieproject. Het doel van het project was en is nog steeds de industriezones en de bedrijven in onze regio efficiënter en uniform te bewegwijzeren. Er is duidelijk gekozen om te werken met duizendtallen, zoals tegenwoordig vrijwel overal in binnen- en buitenland wordt toegepast.

Na enige aanpassingen en overgangsperiode zijn intussen alle bedrijven via de industriële bewegwijzering bereikbaar en alle poortnummers definitief. We komen echter tot de vaststelling dat de poortnummers niet altijd standaard worden ingezet bij externe communicatie. We willen u dan ook vragen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de nieuwe poortnummers. In uw externe communicatie kan u best de volgende structuur hanteren, ter illustratie geven we eveneens een voorbeeld mee:

Naam van uw bedrijf Thijsen nv
[Straatnaam] en [huisnummer] Voorbeeldlaan 45
Poort Genk poortnummer] Poort Genk 4321
[Postcode] [Gemeente] 3600 Genk

De nieuwe poortnummers werden ook aan alle GPS-operatoren overgemaakt zodat GPS-gebruikers bij het updaten van hun kaarten zonder problemen uw bedrijf vinden. Sowieso blijven ze uw bedrijf vinden via de ingave van uw officiële adres. We willen van de gelegenheid nog eens gebruik maken om te benadrukken dat uw adres met straat en huisnummer in elk geval uw officieel adres blijft en in geen geval vervangen wordt door uw poortnummer. Het poortnummer is vooral handig voor externe leveranciers aangezien zij vanaf de autosnelweg via de correcte route tot aan de juiste poort geleid worden.

In regel worden de poortnummers gecontroleerd. Moest u echter zelf nog fouten ontdekken of problemen m.b.t. uw poortnummer ondervinden, kan u dit steeds doorgeven via vig@vkwlimburg.be.

Het zal ook in de toekomst zaak blijven om de performantie van het hele systeem te bewaken. Wanneer u bijvoorbeeld merkt dat een bordje aangereden werd, dan kan u dit steeds melden via het Meldpunt Wegen: www.meldpuntwegen.be of via de website van de Stad Genk: meldingen verkeer en mobiliteit. Uw melding komt dan voor verdere opvolging bij de juiste wegbeheerder terecht. Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking om ook het systeem in de toekomst up-to-date te houden.

Alle projecten