VIG Investeringsfonds

Eind 2017 werd een belangrijke mijlpaal voor de werking van de Vereniging Industriëlen Genk bereikt.

Met 14 bedrijven uit de regio Genk werd de cvba VIG IF opgericht met een totaal beschikbaar kapitaal van € 79.000,00. Dit investeringsfonds werd opgericht met als doelstelling te participeren in de stedelijk-economische initiatieven waar in het verleden weinig of geen inbreng vanuit het bedrijfsleven was.

Als eerste realisatie werd via het investeringsfonds, VIG IF cvba, een kapitaalsverhoging onderschreven van € 49.000,00 in C-mine crib nv, en een bestuurdersmandaat opgenomen bij C-mine crib nv.

Via deze weg zijn de Genkse ondernemers in eerste lijn betrokken in de strategische ontwikkeling van deze incubator, waar voordien enkel vertegenwoordigers van Stad Genk/AGB Genk en LRM actief waren.

Dit is echter slechts een begin. In samenspraak met de Stad Genk en LRM werd beslist dat het toetreden tot de C-mine crib nv slechts een eerste stap is in deze activeringsstrategie. Verdere initiatieven inzake het Thor Park en EnergyVille zullen volgen. De VIG en de Stad Genk zijn er immers van overtuigd dat een dergelijke deelname een actieve en relevante rol toeschrijft aan de Genkse ondernemers in deze ontwikkelingen die in sneltempo het Genkse economische landschap ingrijpend wijzigen.

Uiteraard is VIG Genk de 14 bedrijven die deze kapitaalsverhoging realiseerden, bijzonder erkentelijk voor dit signaal. Graag vermelden we dan ook de pioniers van het eerste uur:

 • Warsco Units nv
 • Ebema nv
 • A&B KMO Partners cvba
 • Move Intermodal nv
 • Group Bruno nv
 • Europ Electric bvba
 • Genker Machinenfabriek nv
 • M&AD Business Gifts bvba
 • HCJ Manufacturing nv
 • PolyVision nv
 • New Lines nv
 • Aperam Stainless Belgium nv
 • Haven Genk nv
 • Trius nv

Bedrijven die verkiezen om niet rechtstreeks aandeelhouder te zijn, hebben de mogelijkheid een donatie te doen bij PGO vzw (Participatiefonds Genkse Ondernemers). Deze vzw participeert op haar beurt in VIG IF cvba.

Het Investeringsfonds staat open voor al onze leden. Wilt u ook graag betrokken worden in dit investerings- of participatiefonds, laat het ons weten via een van de bestuurders of via vig@vkwlimburg.be.

Alle projecten