Update: Oppervlaktebelasting Stad Genk

10 februari 2020

De voorbije weken informeerden we je reeds enkele malen over de nieuwe, bijkomende oppervlaktebelasting in Genk.

Afgelopen week hebben VIG en Unizo Genk nogmaals samengezeten met VKW Limburg, Unizo Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Gezamenlijk hebben we het Genkse belastingreglement intussen laten screenen door een gespecialiseerd advocaat. De conclusie hiervan is dat er volgens de advocaat meerdere gronden zijn om een juridische procedure tegen het huidige reglement in te leiden bij de Raad van State en zo de nietigverklaring van het belastingreglement te vragen.

We willen benadrukken dat een juridische procedure niet onze wens is. Wij blijven echter vragende partij om tot een collectief gedragen oplossing te komen, dit door een constructief overleg met het stadsbestuur. Het voorstel voor overleg door Stad Genk ligt echter na de datum van mogelijk beroep, waardoor we nu tijdsgebonden zijn om toch al juridische stappen te ondernemen. Een aanzet bij de Raad van State dient namelijk in de komende dagen ingediend te worden om alsnog de nietigverklaring te kunnen aanvragen.

Reeds meerdere Genkse bedrijven hebben zich op korte termijn aangesloten bij deze gezamenlijke juridische procedure. Bedrijven kunnen zich alsnog mee aansluiten bij de procedure. Per verzoekende partij zal het mee instappen een kost van 200 euro rolrecht met zich meebrengen.

Interesse om mee te stappen? Contacteer ons dan nog vóór dinsdag 11 februari om 12u00 via vig@vkwlimburg.be en bezorg ons de gecoördineerde statuten (geauthentificeerd door een notaris) van uw vennootschap.

Alle nieuws