Werkgevers vechten belastingreglement gezamenlijk aan voor Raad van State

15 februari 2020

20200215 PB Belastingreglement Genk logo's + Genkse bedrijven

DE 3 LIMBURGSE EN GENKSE WERKGEVERSORGANISATIES EISEN NIETIGVERKLARING VAN GENKS BELASTINGREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN STATE

In december keurde de Genkse gemeenteraad het belastingreglement op de economische bedrijvigheid goed (oppervlaktebelasting). Dit belastingreglement vormt een extra belasting voor de Genkse bedrijven, op basis van hun bebouwde oppervlakte. Hierdoor betalen vele Genkse bedrijven een extra belasting van meerdere tienduizenden euro's per jaar. De maximale belasting bedraagt 175.000 euro per jaar. Aangezien deze belasting zeer zwaar doorweegt en zelfs bedrijven in de rode cijfers duwt willen UNIZO-Limburg, VKW Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg samen met een groep van Genkse bedrijven er alles aan doen om de Genkse bedrijven te vrijwaren van deze nieuwe belasting. Ze hebben dan ook een verzoek tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad van State.

Het gebrek aan ernstig voorafgaand overleg en het feit dat het hoofdzakelijk de Genkse bedrijven zijn waarvan een grote inspanning gevraagd wordt om de stadsbegroting in evenwicht te houden was van meetaf aan een doorn in het oog. Maar de vele negatieve reacties van Genkse bedrijven en het feit dat er meerdere juridische gronden zijn om de nietigverklaring te eisen heeft UNIZO-Limburg, VKW Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg samen met een groep van Genkse bedrijven aangezet om naar de Raad van State te stappen.

De drie Limburgse werkgeversorganisaties UNIZO-Limburg, VKW Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg hebben samen met een groep van Genkse bedrijven de Raad van State verzocht om het belastingreglement van de stad Genk op de economische bedrijvigheid (oppervlaktebelasting) nietig te verklaren. "Uit een grondige doorlichting van het belastingreglement door fiscaal advocaat Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin Fiscale advocaten te St Martens Latem) bleek dat er meerdere juridische gronden zijn om deze nietigverklaring te eisen", zo stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo-Limburg. "Daaropvolgend hebben de drie Limburgse werkgeversorganisaties samen met de Genkse bedrijven hem opdracht gegeven om dit verzoek tot nietigverklaring formeel in te dienen bij de Raad van State".

"Wij zijn bij het nemen van deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan, want als ondernemersorganisaties naar de Raad van State stappen is niet evident" haalt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg aan. "Wij hebben als eerste voorwaarde gesteld dat de kans op succes hoog moest zijn. Dit om te vermijden dat we naar de Raad van State zouden stappen alleen maar om procedures te rekken. Vervolgens moesten we ook over een breed draagvlak beschikken van individuele Genkse bedrijven die in de procedure wilden meestappen". Dankzij de vele contacten die Vereniging Industriëlen Genk (VIG) en UNIZO-Genk de voorbije weken gelegd hebben, hebben zich meer dan 30 bedrijven aangemeld. Om de procedure werkbaar te houden zijn we uiteindelijk met een groep van 7 bedrijven en de 3 Limburgse werkgeversorganisaties de procedure gestart.

"Ook is de procedure bij de Raad van State voor ons de enige mogelijkheid om de Genkse bedrijven te vrijwaren van deze zware belasting", zo stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg. "In de goedkeuringsprocedure van een gemeentelijk belastingreglement is nu éénmaal geen moment voorzien waarop bezwaar kan aangetekend worden, bijvoorbeeld zoals bij een omgevingsvergunning. Daarbij komt nog dat we op voorhand van het stadsbestuur geen enkele kans gekregen hebben op een ernstig overleg, waarin zaken konden bijgestuurd worden".

Na herhaaldelijk aandringen vond een overleg plaats op zaterdag 14 december, slechts enkele dagen voor de goedkeuring door de gemeenteraad van 17 december. Wij hebben in dat overleg gevraagd om de goedkeuring uit te stellen en alternatieven aangereikt. Helaas kregen we enkele uren voor de gemeenteraad te horen dat men hierop niet wenste in te gaan.

De bal ligt nu in het kamp van het stadsbestuur. Ofwel gaan ze door met de uitvoering van het reglement met het risico dat de geïnde gelden binnen enkele jaren moeten terugbetaald worden aan de bedrijven. In dat geval zullen we de Genkse bedrijven ook massaal aanzetten om een bezwaarschrift in te dienen tegen de belastingaanslag die ze zullen ontvangen.

Het stadsbestuur kan ook samen met ons in een ernstig overleg bekijken welke de mogelijkheden zijn om de stadsbegroting in evenwicht te houden. Hierbij is het voor ons cruciaal dat de inspanning niet alleen van de bedrijven komt, maar dat er ook door het stadsbestuur grondige besparingen doorgevoerd worden. Indien het tot een akkoord zou komen, dan kunnen we de procedure voor de Raad van State nog altijd stilleggen.

Maar met deze actie willen wij ook een sterk signaal geven aan de andere Limburgse steden en gemeenten die op zoek zijn naar meer inkomsten. Wij zijn bereid tot constructief overleg om hun begroting in evenwicht te houden. Maar wanneer lokale besturen zelf te weinig besparingen doorvoeren en bedrijven het slachtoffer dreigen te worden, dan gaan we ons met vereende krachten samen met de lokale ondernemers met alle middelen hiertegen verzetten.


Alle nieuws