VIG en VKW Limburg tevreden met beslissing over Mieënbroekstraat

1 maart 2023

De voorbije weken werd er heel wat geschreven over de geplande knip in de Mieënbroekstraat. Een beslissing die het stadsbestuur eind 2022 nam om het vrachtverkeer op en rond de Mieënbroekstraat aan banden te leggen. VIG en VKW Limburg zijn sinds mei vorig jaar betrokken in dit dossier en haalden ettelijke onderbouwde argumenten aan om de vooropgestelde knip niet door te voeren vanaf 3 maart.

Begin februari verzamelden de werkgeversorganisaties en alle lokale bedrijven voor een overleg met burgemeester en schepenen op het stadhuis. In dit overleg werd er vanuit het bedrijfsleven gehamerd op de gevaarlijke situaties die deze knip zou teweeg brengen aan de enige overgebleven ontsluiting voor vrachtverkeer via de Swinnenwijerweg/Zuiderring. VIG en VKW Limburg stelden – samen met de lokale bedrijven – meerdere verkeersveilige alternatieven voor die oog hadden voor zowel snelheidsvermindering op de Mieënbroekstraat alsook een verbetering zouden zijn voor de gevaarlijke oversteek van vrachtverkeer op de Zuiderring.

We zijn dan ook verheugd om vandaag mee te kunnen delen dat het stadsbestuur onze bedenkingen ter harte genomen heeft en de oorspronkelijke knip niet zal doorvoeren vanaf 3 maart. In plaats van de knip wordt er werk gemaakt van een gefaseerde oplossing die meteen zal beginnen met de invoer van éénrichtingsverkeer en snelheidsminderende aanpassingen die zullen zorgen voor een betere verkeersveiligheid op de Mieënbroekstraat.

In fase 1 zal vrachtverkeer alsnog door de Mieënbroekstraat kunnen blijven rijden. Weliswaar zal in de Mieënbroekstraat – tussen beide uiteinden van de Loskaaistraat – éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Dit vanuit de Swinnenwijerweg richting rotonde Zuiderring. Daarbij wordt de toegelaten snelheid hier beperkt tot 30 km/uur en komt er ook een wegversmalling. Tot slot komt er een zone 50 ter hoogte van het kruispunt Swinnenwijerweg/Zuiderring. Deze ingreep zou het vrachtverkeer op de straat met ruim de helft moeten verminderen, zonder hen definitief uit de straat te weren.

Vanaf 2024
wil het stadsbestuur dan werk maken van een definitieve knip in de Mieënbroekstraat. Dit op voorwaarde dat er een veiligere oversteek voorzien is op de kruising van de Swinnenwijerweg en Zuiderring. Dit bijvoorbeeld met verkeerslichten.

Een goede beslissing volgens Marc Warson (voorzitter VIG) en Ruben Grauls (manager lokale netwerken VKW Limburg): ‘Als vertegenwoordigers van de lokale bedrijven willen we het stadsbestuur nadrukkelijk bedanken om alsnog nota te nemen van onze argumenten. De knip zou op dit moment voor geen enkele partij de beste beslissing geweest zijn. Het gefaseerde voorstel kan zeker door de bedrijven gesteund worden zolang daarbij een vlotte en veilige ontsluiting voor vrachtverkeer nagestreefd wordt, we denken hierbij ook aan veilige draaimogelijkheden voor vrachtwagens. We zijn alvast dankbaar dat het gezond verstand mag zegevieren en de verkeersveiligheid voor zowel omwonenden, fietsers, werknemers en vrachtwagenchauffeurs voorop gesteld blijft.' 

Het volledige persbericht van de stad kan je hier nalezen.

Alle nieuws